Voorwaarden

Voorwaarden

 

RNV coaching verplicht zich tot:

 • Het inzetten van al haar professionele kennis, kunde en vaardigheden ten aanzien van het begeleidingsproces; het bieden van een geschikte werkplek; het bieden van veiligheid, acceptatie en respect aan de cliënt. Niettemin is en blijft de cliënt altijd verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerproces en keuzes;
 • het nakomen van gemaakte afspraken;
 • indien de coach, om dringende redenen, een afspraak afzegt, wordt er in overleg met de cliënt op korte termijn een vervangende afspraak gemaakt;
 • het hanteren van een eenmalig afgesproken tarief, met dien verstande dat per 1 januari van het nieuwe jaar het tarief kan worden geïndexeerd;
 • als de cliënt niet tevreden is over de diensten van RNV coaching, dan wordt in goed overleg naar een oplossing voor het probleem gezocht.

RNV coaching stelt als voorwaarden aan de cliënt:

 • het nakomen van gemaakte afspraken;
 • indien de cliënt de afspraak afzegt, dan wordt er in overleg bekeken of er op korte termijn een vervangende afspraak kan worden gemaakt;
 • annuleren van een afspraak kan alleen kosteloos wanneer dat 24 uur of eerder voor aanvang gebeurt. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht;
 • de gesprekken worden in overleg direct na de sessie contant voldaan, of worden door middel van een digitale factuur, in rekening gebracht;
 • bij betaling per factuur wordt deze binnen twee weken na ontvangst voldaan;
 • voor telefonisch consulten, langer dan 10 minuten, geldt het afgesproken uurtarief per 10 minuten;
 • als de cliënt niet tevreden is over de diensten van RNV coaching, dan wordt in goed overleg naar een oplossing voor het probleem gezocht.