Coaching

Wat is coaching?
Coaching is erop gericht om aan de cliënt professionele ondersteuning en begeleiding te bieden bij haar ontwikkelingsproces, het krijgen van  inzicht in zichzelf, het realiseren van  haalbare doelen en wensen, het verhogen van de persoonlijke effectiviteit in zowel het privé leven als op het werk en het vinden van zingeving.

Het effect van coaching
Coaching heeft een positief effect. In het algemeen geven cliënten aan dat het hen heeft geholpen bij het maken van de juiste keuzes en het nemen van de juiste acties om doelen te bereiken. Het leidt tot meer zelfvertrouwen en tevredenheid in werk- en privéleven, een verhoging van de eigen effectiviteit, het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid, het bereiken van successen met minder inspanning, het verbeteren van samenwerking en het verbeteren van de eigen communicatievaardigheden.

Werkwijze
Na een kennismaking volgt een intakegesprek. Gesprekken duren, in overleg, een uur of anderhalf uur. Het aantal gesprekken varieert per traject. De frequentie en het aantal vervolggesprekken stemmen we in onderling overleg af. Daarbij houden we steeds de vooraf gestelde doelen in het oog. Voor zakelijke coachtrajecten wordt een plan op maat gemaakt. Evaluatiemomenten met de cliënt, leidinggevende en mij zijn van toegevoegde waarde.

Waar vinden de gesprekken plaats?
De coachingsgesprekken vinden plaats bij RNV coaching, Derrienk 23 te Biggekerke of op een externe locatie.
Vanwege de heilzame werking van bewegen in de natuur kunnen gesprekken ook plaatsvinden tijdens wandelingen in bijvoorbeeld het mooie duingebied op Walcheren.